23. Jan

Prenájom alebo predaj nehnuteľnosti? Čo je pre vás výhodnejšie?

Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý ju neplánuje využívať na vlastné bývanie, uvažuje o jej prenájme alebo predaji. Čo je však výhodnejšie - dlhodobý prenájom ktorý predstavuje stabilný pasívny príjem alebo jednorázový zisk v podobe predaja nehnuteľnosti? V tomto článku vám prinášame pár skutočností, ktoré vaše rozhodovanie zjednodušia.

Prenájom nehnuteľnosti

Predstavuje pre vlastníka prenechanie nehnuteľnosti inej osobe na určitý čas za finančnú odmenu. Je formou pasívneho mesačného príjmu, no môže pomáhať aj pri splácaní hypotéky či iných finančných nákladoch súvisiacich s údržbou nehnuteľnosti. Môžeme ho považovať za akúsi výplatu navyše. Plusom pri prenájme nehnuteľnosti je najmä to, že sa jej nevzdávate a stále zostáva vo vašom vlastníctve. Taktiež sú nehnuteľnosti jednou z najstabilnejších foriem investície - na rozdiel od iných spotrebných tovarov ich cena neklesá, naopak medziročne môže vzrásť, čoho sme svedkami aj v dnešnej dobe. V neposlednom rade je výhodou aj to, že ak sa vám zmení vaša životná situácia a byt budete náhle potrebovať, je vám a vašim blízkym po vypovedaní zmluvy nájomcom stále k dispozícii.

Z hľadiska času je oveľa náročnejší ako jednorázový predaj, nakoľko zahŕňa hľadanie nájomníkov, povinnosť riešenia ich problémov či pravidelnú údržbu a starostlivosť o nehnuteľnosť. Pridružiť sa naviac môžu aj náklady spojené s renováciami, malými opravami, zariadením či rekonštrukciou objektu - tieto nevyžiadané situácie nastávajú hlavne vtedy, ak nehnuteľnosť slúži na krátkodobý prenájom a strieda sa v nej veľký počet nájomcov. Veľkú rolu pri prenájme hrá aj lokalita - ak je dopyt po prenájme vo vašom meste nízky, môže byť ťažké nájsť nájomníka a dosiahnuť dostatočne vysoký a požadovaný mesačný príjem.

Predaj nehnuteľnosti

Ako je to však pri predaji? Ten so sebou taktiež prináša svoje plusy a mínusy. Jeho hlavnou výhodou je, že po predaji nehnuteľnosti vás už nečakajú žiadne časovo náročné povinnosti a starosti, ktoré s ňou boli spojené. Nemusíte už teda riešiť žiadne investície do opráv, vybavenia, či hľadania zodpovedných nájomcov ktorí by vyhovovali vašim požiadavkám. Ďalším veľký plusom je, že v správny čas predajom viete získať pomerne veľký obnos peňazí - hlavne pri trende stúpajúcich cien nehnuteľností je zisk takmer zaručený. To sa môže hodiť v nepredvídateľných životných situáciách a s nimi spojenými finančnými nákladmi. No predaj voľnej nehnuteľnosti by mali zvažovať aj ľudia, ktorí nezažívajú vážnu finančnú krízu. Získané peniaze je možné opäť investovať, napríklad kúpou inej nehnuteľnosti v lepšej a žiadanejšej lokalite.

Predaj nehnuteľnosti však znamená aj vzdať sa svojho mesačného príjmu z prenájmu a financovanie svojej nehnuteľnosti z vlastných, či iných zdrojov. Nevýhodou môže byť aj predaj v nesprávnom čase - ak ceny nehnuteľností vo vašom regióne klesajú, môže byť ťažké predať nehnuteľnosť so ziskom.

To, či sa vašu nehnuteľnosť rozhodnete prenajať alebo predať, závisí hlavne od vašich osobných cieľov, časových možností a finančných potrieb. Pre niekoho je dôležitá dlhodobá perspektíva a pre iného je vhodnejšie čo najrýchlejšie zarobiť peniaze. Ak sa však neviete rozhodnúť, je vhodné obrátiť sa na skúseného realitného makléra alebo finančného poradcu, ktorý vám pomôže sa zorientovať vo vašich možnostiach ale aj právnych a daňových dôsledkoch oboch spomínaných alternatív.

Cashback Planet EU Market