Kuklov 222, Kuklov, Slovak Republic 2257

Predám starý v súčasnosti neobývateľný RD + záhrada + 1/4 zo spoločných pozemkov v obci Kuklov

12 000,00€
Translate description

Predám starší, dlhšie cca 8 rokov neobývateľný rodinný dom (vyrabovaný miestnymi občanmi - nutná celková rekonštrukcia) t. j. v celku dobré zastrešenie a staré, ale kvalitné obvodové múry + novšia prístavba garáže + prístavba kôlne s menšou záhradou a štvrtinový podiel na susediacich spoločných pozemkoch.
V zmysle LV č. 520 okres Senica, obec Kuklov, Katastrálne územie Kuklov sú uvedené stavby na výmere cca 127 m² nachádzajúce sa na pozemku - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 149 m² . K uvedenému sú pozemky v priamom vlastníctve, t. j. záhrady o výmere spolu 139 m²= / 74m² + 65m²/.
- K vlastníctvu ponúkaných nehnuteľností prináleží v zmysle LV č. 3176 a LV č. 71 okres Senica, obec Kuklov, Katastrálne územie Kuklov štvrtinový podiel na spoločných pozemkoch – t. j. spoločný dvor 1362 m² a 71m² z čoho je jedna štvrtina 358,25 m² vo vlastníctve.
Cenu je možné upraviť dohodou.

Country
Slovak Republic
Category
Family house
Type
Sale
Condition
Original condition
Usable area
110.00 m²
Built-up area
149.00 m²
Land area
646.00 m²
Balcony
No
Loggia
No
Basement
No
Real estate benefits
Garage
Date of adding
22.07.2022