Malý Háj, Stupava, Slovak Republic 2675

Investičná orná pôda a sad Stupava, Malý Háj

55 000,00€
Translate description

Ponúkam na predaj pozemky v k.ú Stupava, pozemky sa nachádzajú v blízkosti Vachalkovho rybníka-Rakytná , lokalita Malý Háj.

Jedná sa o pozemky registra "E"- orná pôda, Pozemky sú vhodný na poľnohospodárske a podobné využitie, alebo ako investícia, jeden z pozemkov je ovocný sad.

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti územia , ktoré boli investorom a súčasne aj vlastníkom väčšiny parciel podané na zmenu funkčného využitia zmenou UP na základe investičného zámeru, plochy označené „nové rozvojové plochy-návrh“ V budúcnosti by malo jednať o novú lokalitu pre výstavbu rodinných domov.
prístupová cesta zo smeru Stupava, ako aj na Zohor a Vysokú pri Morave...v blízkosti Devínske jazero ako aj Devínska Nová ves.

Bez IS .

Parcela č.: 4187/10 o celkovej výmere 10.000 m2. podiel 1/3 – 3333 m2
Rozmery 47 x 216 m

Parcela č.: 4220/10 o celkovej výmere 10.570 m2 podiel 1/3 – 3523 m2
Rozmery 37 x 280 m

spolu 6856 m2

cena za m2 9,-eur.

Country
Slovak Republic
Category
Arable land
Type
Sale
Condition
Original condition
Land area
6 856.00 m²
Balcony
No
Loggia
No
Basement
No
Date of adding
12.01.2022