Jalšové, Jalšové, Slovak Republic 2669

orna poda, lesne pozemky, vinice a pod.

100,00€
Translate description

Predám úplne všetky svoje spoluvlastnícke podiely na všetky druhy pozemkov, uvedených na listoch vlastníctva číslo 359, 458, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 476, 477, 481, 502, 504, 529, 536, 537, 538, 543, 550, 620, 621, 623, 624, 681, 682, 683, 684, 718, 810, 821, 822, 823, 824, 825, 875, 879 v (katastrálnom území) v obci Jalšové 92231 (okres Hlohovec, trnavský kraj). Uvedené listy vlastníctva obsahujú spoluvlastnícke podiely na ornej pôde, lesných pozemkoch, viniciach, trvalých trávnych porastoch a pod. Uprednostním iba takého záujemcu, ktorý je ochotný kúpiť naraz úplne všetky spoluvlastnícke podiely na všetky listy vlastníctva, cena komplet za všetko spolu je 29 500 Eur alebo dohodou

Country
Slovak Republic
Category
Arable land
Type
Sale
Condition
Original condition
Balcony
No
Loggia
No
Basement
No
Date of adding
10.02.2022